Voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN DENNIS VERHUUR

Hallo,

U heeft een attractie van ons gehuurd. Graag willen wij hiervoor het volgende de aandacht:

Veilig spelen op een springkussen, dan:

  • Let ik op dat er altijd toezicht wordt gehouden.
  • Houd ik het maximale aantal kinderen in de gaten.
  • Let ik erop dat grote en kleine kinderen elkaar afwisselen.
  • Let ik op dat ze niet op de zijwanden klimmen.
  • Spreek ik kinderen aan als ze op het afstapje spelen.
  • Corrigeer ik kinderen die duiken of te wild spelen.
  • Let ik erop dat ze niet eten of drinken.
  • Kijk ik of iedereen zijn schoenen uitdoet.
  • Verbied ik scherpe voorwerpen.

1. Algemeen

De verschuldigde huurkosten en de te betalen borg € 50.- dienen bij ophaal/aflevering contant te worden voldaan.
Als aan het einde van de huurperiode het object zich in dezelfde staat bevindt als bij aflevering ontvangt u de borg terug.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Bij het afhalen dient u zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs.
Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven 0546-641814
In overleg met de huurder wordt een bezorg-, afhaaldatum en tijd afgesproken.

2. Bezorging
Bij alle objecten wordt naast het afhaaltarief, het huurtarief exclusief bezorgen, op- en afbouw aangegeven.
Indien meerdere objecten worden gehuurd wordt slechts eenmaal het bezorgtarief gehanteerd.
Voor de bezorging buiten de regio’s, kunt u contact met ons opnemen.
Wanneer een object wordt bezorgd en opgebouwd dient u zelf te zorgen voor voldoende stroomvoorzieningen binnen 1 meter van de plaats van opbouwen.
Elk object gebruikt een blower met een vermogen van 1100 Watt. Houd u hier rekening mee wanneer u meerdere object tegelijker tijd wilt gebruiken.

3. Schade
Per schadegeval zullen wij in alle redelijkheid bepalen of u voor een deel of geheel aansprakelijk bent voor de schade.
De hoogte van de schadevergoeding is gelijk aan de reparatiekosten van de schade met als maximum de vervangingswaarde (doch bedraagt nooit meer dan de vervangingswaarde).
Het schadebedrag wordt in eerste instantie verrekend met het borgbedrag.
Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden.
Mocht u na het opzetten van het springkussen of tent schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte!!!  0546-641814 / 06-21516703

4. Diefstal
Als het object tijdens de huurperiode ontvreemd wordt bent u als huurder verantwoordelijk voor de geleden schade.
Deze is gelijk aan de vervangingswaarde van het object minus de reeds voldane huurkosten.
Afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij is het mogelijk dat u hiervoor verzekerd bent.

5. Verantwoordelijkheid
De directie van Dennis Verhuur dient ervoor te zorgen dat de te verhuren objecten ten alle tijden in perfecte staat verkeren.
Mocht er gedurende de huurperiode iets voorvallen waardoor dit niet meer het geval is dan dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van dennis verhuur
En er zorg voor te dragen dat het object geen gevaar oplevert voor personen.
Een medewerker van Dennis Verhuur zal het probleem zo snel mogelijk proberen te verhelpen.
Dit kan betekenen dat het object ter plaatse wordt gerepareerd of dat het wordt opgehaald voor reparatie.
In het laatste geval zal de medewerker van dennis verhuur in overleg met de huurder zoeken naar een passende oplossing om de resterende huurperiode in te vullen.
De objecten mogen uitsluitend voor privé doeleinden worden gebruikt.
Met uitzondering van de springkussens, deze kunnen in overleg bij openbare gelegenheden worden ingezet.
Er dient in verband met de veiligheid ten alle tijden een volwassene bij de springkussens aanwezig te zijn die erop toeziet dat de thans geldende regels worden nageleefd.
Bij ieder speeltoestel wordt documentatie meegeleverd met daarop in ieder geval:
• Een lijst met onderdelen waaruit het speeltoestel bestaat, controleer bij aflevering of alle onderdelen aanwezig zijn!
• Een gebruiksaanwijzing van het gehuurde artikel.

6. Aansprakelijkheid
* U dient de gebruiksaanwijzing, die u bij het kussen krijgt, stipt uit te voeren,
i.v.m. de veiligheid.
* U dient er rekening mee te houden dat er rondom het springkussen een vrije ruimte over
moet blijven van ongeveer 80 cm.
* U moet zorgen voor een schone vlakke ruimte waar het springkussen geplaatst
kan worden.
* U er rekening mee moet houden dat er pinnen in de grond geslagen moeten worden
voor het vastzetten van het springkussen. ( zitten erbij + touwen )
* Er een stopcontact in de buurt moet zijn.
* Er een volwassene ,voor toezicht op de kinderen, bij het springkussen moet blijven.
* Dat u er als huurder erop moet toezien dat de kinderen geen schoenen, brillen,
scherpe voorwerpen,snoep, drinken, speelgoed en dergelijke mee op het springkussen
te nemen en dat de kinderen niet op de randen klimmen.
* Er op het springkussen niet meer dan de aangegeven kinderen te gelijk mogen springen i.v.m.
de veiligheid.
* Bij storm, hagel, regen en /of onweer, het springkussen tijdelijk afgezet moet worden, door
de stroom van de blower te halen.
* Dat u als huurder ten alle tijden aansprakelijk blijft voor schade en diefstal en voor
eventuele ongelukken op of rond het springkussen door deelnemende personen/ kinderen
* Zorg dat als u de lucht uit het kussen laat lopen, alle kinderen uit het springkussen zijn!!!!!

7. Afhaal / terugbreng tijden
In overleg met Dennis verhuur

Annulering:
Bij annulering van attracties tot 7 dagen word 25% van het huurbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van attracties binnen 7 dagen word 50% van het huurbedrag in rekening gebracht.
Op de dag zelf moet het gehele bedrag betaald worden.